NAŠE SLUŽBY

komíny, mosty, šachty, konštrukcie

► revízie

► demolačné práce

► montážne práce

Fasády, sanačné a natieračské práce

► odstránenie machov a lišajníkov z omietok (ochrana chemikáliou)

► stavebné, murárske práce

► opravy prasknutého muriva a špár, tmelenie


► náter a oprava strešnej krytiny

► nátery, postreky

ČISTIACE PRÁCE

► komplexné čistiace a umývacie práce exteriérov aj interiérov

► odstraňovanie korózie na konštrukciách

► čistenie výrobných hál

► čistenie síl

► čistenie odkvapových ríms

údržba a servis


► antény

► údržba okien

► lepenie a odstránenie fólií

► servis a výmena žalúzií


► montáž odkvapov, zvodov

► montáž bleskozvodov

► montáž solárnych panelov

OSTATNÉ PRÁCE

► ochrana proti hniezdeniu holubov

► arboristika, dendrológia

► montáž reklám, vešanie banerov

►zelené strechy, zelené fasády